HISTORIEK KONINKLIJKE HARMONIE DE KOORGALMEN

De harmonie ‘De Koorgalmen‘ zou opgericht zijn in 1850. Let wel ‘zou’ want over het ontstaan van onze harmonie zijn er verschillende jaartallen terug te vinden. Alleszins mag de harmonie tot één van de oudste muziekverenigingen van Limburg worden gerekend. 1850 kreeg uiteindelijk de voorkeur als stichtingsdatum omdat toen het eerste vaandel aangekocht werd. De eerste dirigent was Bernard Vanautenboer.

Zoals op de meeste plaatsen werd onze harmonie in een eerste instantie opgericht als kerkelijke zangmaatschappij, met de vermoedelijke naam ‘De Koorgalm’. Stichter-voorzitter was pastoor De Grove. Nadat het zangkoor voldoende succes en steun genoot, werd er overgeschakeld naar de instrumentale muziek. Vandaar onze huidige naam ‘De Koorgalmen’. Na 30 jaar activiteit kreeg de harmonie in 1880 de eretitel ‘Koninklijke’, opnieuw een bewijs dat de stichtingsdatum rond 1850 moet geweest zijn. In 1905 nam de harmonie deel aan de 75e verjaardag van de Belgische Onafhankelijkheid te Hasselt en in 1910 trad ze op tijdens de Breugeliaanse kermis te Brussel, een uitstap die destijds niet zo voor de hand liggend was. Van +/- 1920 tot 1927 werd het dirigeerstokje gehanteerd door Eugene Cleeremans. 1927: persoonlijke rivaliteit tussen twee politici die naar de burgemeestersjerp dongen, leidde tot een scheuring. Er ontstonden twee muziekmaatschappijen: ‘De Brukkes’ o.l.v. Eduard Ceuckx en ‘De Suskes’ o.l.v. Maurice Cleeremans. In 1939 tijdens de mobilisatie leverden de Suskes hun instrumenten in en verdwijnen ze definitief van het toneel. Onze huidige harmonie stamt dus eigenlijk af van ‘De Brukkes’, die in 1929 onder de leiding van dirigent Van Schoenbeeck een VZW oprichtten waarvan de tekst terug te vinden is in het Staatsblad van 8 juni 1929. Tussen de beide wereldoorlogen werden de uitstappen bepaald door de activiteiten die in de omgeving plaatsvonden. Eén van de hoogtepunten uit die tijd was een deelname van de harmonie aan een internationale muziekwedstrijd in 1935 in Tervuren waar 3 eerste prijzen behaald werden. In 1936 organiseerde onze harmonie zelf een tweedaagse internationale muziekwedstrijd te Halen waaraan een dertigtal maatschappijen deelnamen. Van einde 1939 tot na de oorlog in 1944 moest het muziekleven in Halen noodgedwongen stilgelegd worden.
In 1945 werd er letterlijk en figuurlijk verzameling geblazen en werden er dank zij de nieuw opgerichte muziekschool zeer veel jongeren aangeworven. Reeds in 1946 was de harmonie aanwezig op een festival van de fanfare ‘De Ware Vrienden’ van Zolder. 1948 was een druk jaar met onder meer een muziekwedstrijd te Bree, een festival te Lummen en een wedstrijd te Mielen-boven-Aalst, waar de harmonie in eerste afdeling geklasseerd werd. In 1963 werd de toenmalige dirigent tot burgemeester verkozen. Louis Nozy nam van dan af het dirigeerstokje over. Nog datzelfde jaar werden nieuwe instrumenten aangekocht. In 1964 kregen de muzikanten een nieuw uniform en een jaar later kocht de vereniging een nieuwe, de huidige, vlag. De harmonie nam vooral deel aan kantonnale en provinciale tornooien.
Vanaf 1970 nam Norbert Nozy, zoon van Louis, het dirigeerstokje over. Eén van de hoogtepunten onder zijn leiding waren de operette- en musicalconcerten in 1988. Absoluut hoogtepunt was de wedstrijd te Heist-op-den-Berg in 1986 waar de harmonie twee eerste prijzen wegkaapte. Dit resulteerde nadien in een uitnodiging van de toenmalige ‘BRT’-radio voor enkele opnamen. Vanaf eind 1990 werd het dirigeerstokje opnieuw doorgegeven, maar ditmaal aan twee opvolgers: Noël Nozy en Jan Motmans. Allicht is dit een unicum in de muziekwereld: een harmonie met twee dirigenten. Onder hun leiding bracht onze harmonie al tal van succesvolle concerten o.a. in samenwerking met andere korpsen, solisten en zangers zoals K.H. De Stroobanders uit Diepenbeek, Gemengd zangkoor Gaudete, Chanouka koor uit Rummen, François De Backer, Norbert Nozy, Gaetan La Mela, Stef Pillaert, Marc Steenbergen, Carlo Nardozza, Marie-Jeanne Vandijck, Karlien Gutschoven, Hannes Severi, Jolien Teuwen, enz.
In de zomer van 1997 werd er na 12 jaar onderbreking beslist om opnieuw te starten met een Jeugdharmonie. Ann Bastijns nam het dirigeerstokje op en begin september van datzelfde jaar startten we met een groepje van 11 jongeren. Tot op heden is de harmonie steeds onafscheidbaar verbonden geweest met de meest diverse publieke gebeurtenissen, vanderlandslievende plechtigheden en het culturele leven van de stad Halen.